Termovision

BE - EL erbjuder analys med värmekamera. Värmekameran kan visa temperaturavvikelser och genom detta kan vi påvisa felaktigheter innan risk för person- och/eller brandfara uppstår. 
BE - EL erbjuder termografiinspektion i elindustrier, villor, lägenheter, kontor, kraftanläggningar m.m.