Projekt-/Byggledning

BE - EL tillhandahåller konsultation av projekt- och byggledning inom el.
Vi är för närvarande aktuella i följande projekt: 
  • Byggledning el- och kraftinstallationer av nya Hisingsbron i Göteborg
  • Byggledning el- och kraftinstallationer i renoveringen av Tingstadstunneln i Göteborg 

BE - EL besitter erfarenhet av att leda, styra, genomföra och avsluta projektuppdrag samt har kunskap inom LOU (Lagen om offentlig upphandling), ABT 06 (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten), ABK 09 (Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet) och AB 04 (Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader).