ENERGIEFFEKTIVISERING

 
Det förväntas idag att vi ska bli alltmer medvetna om hur vi använder den begränsade mängd energi vi har tillgång till, i och med detta diskuteras det flitigt hur vi kan energieffektivisera våra fastigheter.
Enkelt uttryckt handlar energieffektivisering om hur vi kan få ut mer nytta av den redan befintliga energin vi har, detta kan göras genom att exempelvis tilläggsisolera väggar/tak och byta fönster/dörrar för att minimera värmeläckage.  
Syftet med energieffektivisering är att samhället ska få tillgång till mer energi utan att behöva öka energiproduktionen. På detta vis bevarar vi vår natur och kan hushålla med vårt kapital.


 

FLIR värmekamera

Med hjälp av FLIR värmekamera kan vi på BE - EL hjälpa dig att göra en djupgående analys av din fastighet. Med värmekameran kan vi hitta värmeläckage i väggar, tak, fönster och dörrar och utifrån den information vi får sammanställer vi en rapport med åtgärdsförslag/utvecklingsmöjligheter.

Observera att BE – EL ej utför angivna tjänster som rekommenderas/nämns i rapporten.