elsäkerhetskontroll


I december 2022 beslutade Elsäkerhetsverket att samtliga innehavare av en fastighet ska ha dokumenterade rutiner för elsäkerhetskontroller. De dokumenterade rutinerna ska, kortfattat, omfatta hur, när och vem som ska utföra kontrollerna och vid funna brister ska det framgå tydligt vilka åtgärder som ska vidtas och vem som har ansvaret. 
Rutinerna ska grundas utifrån en riskbedömning och kontroll av att anläggningen uppfyller de bestämmelser som gällde när fastigheten byggdes. 

Vi på BE - EL har lång erfarenhet av elsäkerhetskontroller och besiktningar av elanläggningar. 
Vi hjälper er med allt från att reda ut vem som är innehavaren och vem som har den faktiska rådigheten över fastigheten, till att dokumentera tydliga rutiner för kontinuerliga kontroller av er elanläggning.  

Observera att elanläggningar för enskilt ändamål ej omfattas av dessa föreskrifter.

Kontakta oss för mer information!