Miljöpolicy

 • BE - EL städar alltid efter utfört arbete. Sopor och material källsorteras noggrant. 
   
 • BE - EL:s personal samåker till arbeten i största möjliga mån. 
   
 • BE - EL köper och använder inte mer material än nödvändigt. Vi försöker även ta vara på allt material som går att använda och återanvända.
   
 • BE - EL:s ambition är att i största möjliga mån köpa miljöcetrifierat material. 
   
 • BE - EL följer SundaHus regler. 
   
 • BE - EL erbjuder termovision, vilket kan effektivisera och minska din energianvändning. Läs mer under Tjänster – Energieffektivisering.
   
 • BE - EL var verksam, i samarbete med Substation Assembly Crew AB, i byggnationen av en av Sveriges största solcellsparker, Nya Solevi i Säve utanför Göteborg. Elen som produceras i parken är möjlig att abonnera på, en optimal lösning för dig som inte har möjlighet till egna solceller.